gemot encubed  

Go Back   gemot encubed > Edger

Conversation Between Edger and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. aventador
    2016-02-23 18:33
    aventador
    http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty trọn gói số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật công ty luật nh khắc xuất hiện trận thứ ba, bóng dáng Tô Minh đứng trên la bàn thứ hai vẫn giơ chân nhẹ đạp xuống. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, át qua sấm sét, tia chớp không xuất hiện nữa. La bàn do vô số phù văn tổ thành dưới chân Tô Minh lại tan vỡ, cùng tan vỡ còn có la bàn bên dưới. Hai la bàn vỡ tan hình thành ánh sáng rực rỡ khiến đệ tử tầng thứ bốn thiên ngoại thiên con ngươi co rút. Trong đệ tử tầng thứ ba có một số người đứng dậy, đi tới bên vách núi, rung động nhìn. Còn đệ tử tầng thứ hai thì xôn xao lên. Càng đừng nói đến đệ tử ngoại môn tầng thứ nhất, tiếng kinh kêu ù vang.
    Trận th

All times are GMT -8. The time now is 22:21.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.